7. שלב קד

מופיע העיצור , p המממש áʾ po : / f / " איפה ? " , áʾ lep " אלף " , ך kap " קפה " . כן מופיעות המילים kab á t " גמד " , gi ıḏ " גזר " ( קודם לכן המשמעות כלולה במילה " ] ʾ ak ṯá ~ ʾ ag ṯá אגס " ]) , ʾ á m " חם " , המחליפה את מילת הקריאה H ששימשה לפני כן בהוראה זו ( בלבד ) .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית