6. שלב ג: 8;1—9;1

תיעוד תיעוד מסופק . ka áṯ | ka éṯ חלופות חופשיות ~ tab ḏú ~ tap ḏó ~ tab ḏó , kl ı ~ kil ı , kap ı t ~ kab ı t , d á : ~ t á : , ʾ igl ı mi ~ ʾ ikl ı mi . tap ḏú אוצר המילים הומונימים k ṯ́ů " גרוש " , " כוס" הערות לאוצר המילים ניכרת התקדמות לקראת " מילים של גדולים " : מ 64 מילים מחודשות בשלב הזה 11 הן החלפות של מילים ישנות בחדשות . בצד הצורה ḏ a áḏ ~ ḏ e éḏ " מוצץ " אפשר לשמוע גם את הצורה החדשה bo ıḏ ́ ( הצורה הוותיקה עדיין שלטת ) . tak ı mi " דגים " מחליפה את . dagdag á ~ taktak á t á ba בהוראת ' ד ֽובי ' נעשתה takl ı t . t ú bi " תקליט " משמשת בצד . kilikilik á המילה kilikilik á במשמעות ' שעון ' נעשתה , kl ı ́ ~ kil ı ́ עדיין בלי זיקה למילת מופת . kilikilik á עדיין משמרת את המשמעויות ' כלב ' ו ' שוקולד ' . קרוב לוודאי שהמילה ḏ amam á " פיג ' מה " הושפעה מן המילה " פיג ' ממה " מתוך השיר של ע ' הלל " מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג ' מה ? " , שליווה את טקס לבישת הפיג ' מה . ʾ o ( אנקליטית ) ' הנה ' , ' אכן ' משמשת לזיהוי חפץ . אין לדעת אם היא מכוונת ל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית