5. שלב קג

מופיעה המילה b ı " פה " ( בתחילית הקולית . ( b למילים בסיומת l נוספה המילה áṯ l : " סל " — גם זו , כמו האחרות , בהארכת העיצור הסופי . l הופיע העיצור n בסוף מילה ( עד כה לא היו מילים בעלות סיומת ḏ ak á n : ( n " זקן " , tan ú n " תנור " , ṯ ak ́ı n " סכין " , ṯ al ó n " שלום " . במעמד זה n מממש גם את הגיי המופת " ) m שלום " ) , " ) R תנור " ) .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית