4. שלב ב: 7;1—8;1

תיעוד תיעוד מסופק b ṯó ( בצד éḏ , ( b ḏó ( בצד ḏ e éḏ , áḏ( ( בצד k ĺ , ıḏ( ́ ( בצד t ' ut ú' t , ( g ĺ ( בצד . ( t ' ot ó' t ' חלופות חופשיות . t ú ki ~ t ó ki , n ó ni ~ n ı ́ no , b ĺ ~ p ĺ , ʾ ak ṯá ~ ʾ ag ṯá ואולי גם ) , áḏ ~ (?)   éḏ , b ḏó ~ b ?)   ṯó ) . t ' ot ó' t ~ t ' ut ú' t (?)   ' , g ĺ ~ k (?)   ĺ , ıḏ ~ ḏ e ?)   éḏ אוצר המילים הומונימים b ĺ " בלנדר " , " פלייר" ) g ĺ ~ k ?)   ĺ " גלגל " , " בייגלה" lal á y " חשמל " , " לילה " , " נעליים" t á ba " סבון " , " תפוח " , " ד ֽובי " , " סבא " , " סבתא" הומונימים חלקיים b ĺ " בלנדר " , " פלייר " b ĺ ~ p ĺ / " פליט " . היווצרות הומונימים המילה החדשה b ĺ " פלייר " נידמתה ל " בלנדר " ( קודם . ( b á la המילה החדשה ıḏ " ציפור " ( כנראה בצד ḏ e éḏ ) נידמתה ל " צנים " ( קודם . ( deb ı בידול סמנטי עם חידוש המילה ʾ ak ṯá ~ ʾ ag ṯá " אגס " ( וגם " גזר " , שלא הייתה קיימת קודם ) הצטמצמה ההוראה של t á ba ( קודם tab á ) ל ' תפוח ' בלבד ( ולהוראות אחרות שאינן קשורות לפרי ) . deb ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית