3. שלב קב

בסוף המילה עדיין מושמטים העיצורים : óṯ " סוס " , d ' ú d ' i " י ֽודית " , אבל ישנם במעמד זה העיצור החדש ( חצי תנועה ) , y á y : y ו l בשיא ההברה ( במעמד תנועתי ) : , b ĺ ~ p ĺ l ) g ĺ מוארך לפעמים ) . המילה k á ka " גע גע " הומונימית לפי שעה עם — k á ka " כ ֽובע " , " קקאו " , " קקה " — שבשלב א . בשלב ב הטעמתה מוחלפת במלרע . תיעוד הגיים חדשים : העיצורים ; y , ṯ , d ' התנועה . u אין ניגוד b ĺ ~ p ĺ : b / p " פליט " ( הגה המופת : . ( f התנועה u במילה t ú ki מתחלפת ב . t ó ki — o העיצור החדש y מופיע במילה y á y " יין " , אבל עדיין לא מופיע במילה " י ֽודית " : . d ' ú d ' i הצורה gl ı בהוראת ' עגלה ' שבתיעוד הקודם נעלמה , והיא חוזרת ומופיעה עכשיו בצד kl ́ı במשמעות חדשה ; הפעם מילת המופת מכילה צרור תחילי : " דלי " . רצף העיצורים dl מזדמן רק במילה הזאת בכל תקופת המעקב .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית