2. שלב א: 6;1—7;1

תיעוד תיעוד מסופק — dagdag á יש כנראה חלופה ; taktak á ההבחנה t / d נשארת בלתי יציבה למשך זמן רב . לצורה t á כנראה חלופה ; t é מילת המופת היא t é y ( בגיל . ( t á y ~ t é y 2 ; 6 חלופות חופשיות ) , mam á ~ áʾ m (?)   á , l ó ~ l ó : ~ l ʾó , k ó k ó : ~ k ́å k ́å : , b ó ~ b ́å , b á ba ~ bab á ~ áʾ b ?)   á . n ó - n ó - n ó ~ n å - n å - n å החלופות של " לא " ( הארכת התנועה , ʾ סופי ) הן צורות הדגשה הקיימות גם בלשון המופת . כשמופיעים מבעים מורכבים ( — ( 1 ; 9 הצורות האלה מתקיימות רק במעמד של הפסק , למעשה כמילה בפני עצמה . החלופות המסופקות ) — áʾ m (?)   á , áʾ b ?)   á חלופות של — mam á , b á ba הן צורות לא מגובשות שלא היה להן המשך , ונעלמו לפני שהופיעו הצורות המופתיות , ʾ á ba , ıʾ ́ ma בשלב מאוחר יותר . אוצר המילים הומונימים b á la " בלון " , " בלנדר" deb ı " דבש " , " צנים" gl ı " גלגל " , " עגלה " , " בייגלה" k á ka " כ ֽובע " , " קקאו " , " קקה" kilikilik á " שוקולד " , " כלב " , " תקליט " , ' שעון' l á " חתול " , " לטייל " , " עיל ֽי" lal...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית