1. שלב קא: עד 6;1

ברישום השלב הראשון של המעקב צוין שהמילים שלהלן היו קיימות לפני מה שהוגדר כאן שלב א : b á pm ' כדור ' , b ó ~ b ́å " בוא " , ḏ e éḏ ' מוצץ ' , H ́əʾ : ' חמור' ( רשומה הערה : " קודמת מאוד " ) . המילים האלה נדונות להלן , שלב א . לאחדות מהן היו חלופות בשינויים קלים : בצד b á pm הייתה החלופה , p á pm ואולי לצורה ḏ e éḏ הייתה החלופה ḏ a áḏ ( ששימשה אחר כך בהוראת ' סוכר ' ) . אבל מלבד אלו מתועדים גלגולים מוקדמים של מילים אחדות שנשתנו במעבר לשלב א . הנה כל התיעוד הרשום : לפנינו אפוא 16 מילים שנרשמו בתקופה בלתי מוגדרת לפני גיבוש שלב א . להלן יידונו אחדות מהן , שאינן משתלבות בהיערכות המגובשת שבשלב א .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית