עבודת השדה

הגייה יצוין תחילה שמלאי ההגיים עשיר למדיי : ע י צ ו ר י ם ; t , p , m , l , k , H , g , ḏ , b , ʾ — ת נ ו ע ו ת . ̥ə , ə , o , å , a , e , i — העיצור הסדקי הלא קולי , ʾ העיצור הסדקי הקולי H והתנועה המרכזית ̥ə , ə מופיעים רק בחיקוי קולות שאינם שייכים ללשון המבוגרים . — ̥ə תנועה מרכזית לא קולית — מופיעה רק בשלב הזה , במילה , t ə k ̥ə t ə k ̥ə t ə k שאפשר לראותה כלחישה , חיקוי לקול תקתוק השעון . קשה להגדיר את מעמדם של הקולות האלה במערך ההגיים בתקופה שהלשון עדיין בשלבי גיבוש ראשוניים . עיצורים הארכה של עיצור : g ı l : i " גלגל " — זה המקרה היחיד של הארכת עיצור בתוך מילה בכל תקופת המעקב . על הארכת l סופי ראה שלב ב . ריבוי התבניות לעומת מיעוט המילים אינו מאפשר לסרטט תמונה פונולוגית של ממש . הזוג המינימלי היחיד שיש בחומר המתועד הוא , kak —á pap á שממנו עולה הניגוד , p / k אבל למעשה אפשר לזהות בוודאות כמעט גמורה את מילת המופת שמאחורי כל מילה , על פי העיצורים השלטניים . החילוף b á pm ~ p á pm מרמז על היעדר ניגוד פונמטי . b / p במילה pap á העיצור הלא קולי p מממש את בן זוגו הקולי / b / שבמ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית