מפתח הסימנים

סימנים פונטיים הערה : התיעוד מובא לפי סדר הסימנים שלהלן . — ʾ סותם סדקי לא קולי — a תנועה קדמית נמוכה — å תנועה אחורית נמוכה — b סותם דו שפתי קולי — B רוטט (!) דו שפתי קולי — c מחוכך חוד לשוני שני לא קולי ( ts = ) — d סותם לשוני שני קולי — d ' סותם להב לשוני מכתשי קולי — ḏ חוכך לשוני שני קולי — e תנועה קדמית בינונית — ə תנועה מרכזית בינונית — f חוכך שפתי שני — g סותם וילוני קולי — ğ מחוכך חכי קולי ( d ž = ) — h חוכך סדקי לא קולי — H חוכך סדקי קולי מופנם ( בהזרמת האוויר כלפי פנים ) — i תנועה קדמית גבוהה — I תנועה קדמית גבוהה מונמכת — k סותם וילוני לא קולי — l צדי מכתשי לשוני קולי — m אפי דו שפתי קולי — n אפי לשוני שני קולי — o תנועה אחורית בינונית — p סותם דו שפתי לא קולי — p חוכך דו שפתי לא קולי — R חוכך ענבלי קולי — s שורק חוד לשוני שני לא קולי — š שורק להב לשוני מכתשי לא קולי — t סותם לשוני שני לא קולי — t ' סותם להב לשוני מכתשי לא קולי — ṯ חוכך לשוני שני לא קולי — u תנועה אחורית גבוהה — ů תנועה אחורית גבוהה מונמכת — v חוכך שפתי שני קולי — w חצי תנועה דו שפתית — x חוכך ענבלי לא ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית