אדם פרזיגר פמיניזם, מינות וגבולות האורתודוקסיה היהודית בארה״ב

הרבה יותר מהעמדות שהשמיע רבו . מצד אחר , הכרתו כי לעתים יש הכרח ״לסטות מן המסורת״ באה לידי ביטוי באימוץ עמדות של הרב סולובייצ׳יק החורגות במובהק מעמדת האורתודוקסיה החרדית . כמו רבו , אשר הפך את הציונות לעמדה עקרונית עבור האורתודוקסיה המודרנית האמריקאית , גם הרב שכטר מזדהה בגלוי עם הציונות הדתית . הוא גם עומד מאחורי התמיכה שהעניק רבו ל , YU מוסד שבו לימוד תורה ישיבתי ליטאי משולב עם מסלול אקדמי מלא . הדבר החשוב ביותר לדיון הנוכחי הוא שלמרות התנגדותו המוצהרת של הרב שכטר להיבטים רבים של הפמיניזם האורתודוקסי , הוא מוכן לקבל היבטים מסוימים של פתיחת המרחב הדתי לנשים : הוא חזר על האישור שנתן הרב סולובייצ׳יק ללימוד גמרא לנשים ופסק - שוב , בשם רבו - שאישה יכולה לשמש חברת הוועד המנהל ( officer ) בבית כנסת אורתודוקסי ( אך לא כנשיאת הקהילה ) . אסכם ואומר כי בכל הנוגע להשתייכותו המוסדית , לציבור שרואה בו סמכות דתית , לעמדותיו האידאולוגיות , ואפילו לחינוך שהעניק לחלק מילדיו - הרב שכטר הוא מנהיג דתי ששייך למחנה האורתודוקסי המודרני או המרכזי , ולא לאורתודוקסיה החרדית . את סובלנותו של הרב שכטר כלפי הנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן