טובה כהן ״כל־עוד נפשי בי אזכר תורת משה״ המשוררת רחל מורפורגו (1871-1790) כלמדנית

במוקד מאמרי עומדת דמותה של רחל מורפורגו בהדגשה על זהותה כלמדנית . חוט של חכמה ושל יצירה נשית נמשך ממנה ועד לתמר רוס , לעמיתותיה מלמדות התורה ולתלמידותיהן . רק בדור האחרון החלה שירתה העברית של רחל מורפורגו למשוך את תשומת לבם של כמה חוקרים המתעניינים בראשיתה של שירת הנשים העברית . רחל מורפורגו לבית לוצאטו , בת טריאסט ( , ( 1871 - 1790 הייתה המשוררת העברייה הראשונה שהשאירה אסופה של שירים . רק חלק מן השירים התפרסמו בחייה , בכתב העת המשכילי ״כוכבי יצחק״ ; שירים אחרים נשלחו לבני משפחתה או נשארו בביתה , ושם מצאה אותם בתה . שיריה ומכתביה פורסמו לראשונה ב 1890 בספר ״עוגב רחל״ . פרסם אותם יצחק חיים קסטיליוני בליווי הקדמתו והערותיו . משכילי זמנה הכירו את כתיבתה והתפעלו מעצם כתיבת שירה עברית על ידי אישה , ולמרות זאת לא זכתה שירתה להערכת ההיסטוריונים של הספרות העברית החדשה , והיא נשכחה כמעט לחלוטין . 1 אמנם במחקרים כבר הוזכרו נשים שכתבו שירים ספורים בעברית עוד לפני המאה התשע עשרה ( פריחא בת יוסף במאה השמונה עשרה במרוקו , וכן עלתה השערה לגבי שיר שכתבה אשתו של המשורר דונש בן לבראט ) ואף שתי משוררות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן