דב שוורץ מ"אין סוף" ל"אור אין סוף" בהגות הראי"ה למקורותיה של ההבחנה בחסידות חב"ד

תמר רוס החלה את דרכה המחקרית בחקר תורת האלוהות של הראי״ה קוק . היא כתבה על הסוגיה עבודת גמר ופרסמה אותה בכתב העת ״דעת״ במאמר חלוצי רחב יריעה . מאז התפרסה רוס על פני תחומי מחקר מגוונים , חלקם אף חלוציים , אך לא הפסיקה לכתוב מחקרים על משנת הראי״ה ולימדה אותה במשך שנים ארוכות במוסדות שונים . האנתרופולוגית תמר אלאור ניסחה ושילבה בספרה ״בפסח הבא״ שיעור שלימדה תמר רוס במדרשה לנשים שבאוניברסיטת בר אילן בנושא משנת הראי״ה . לפיכך נאותה במה זו להציב ציונים ראשונים לחותמה של החסידות על מונחי האלוהות של הראי״ה . מבוא שורשי זיקתו של הראי״ה לחסידות , ובייחוד לחסידות חב״ד , נטועים עמוק בתולדות חייו ; טבעי אפוא שהוא הושפע ממקורות ההגות של חב״ד . עם זאת , הניגוד בין ההגות החב״דית לגישת הראי״ה בולט למדי : ההגות החב״דית חתרה לשיטה . כמעט כל דיון * תודתי לד״ר מאיר מוניץ ולקוראי המאמר על הערותיהם . 1 תמר רוס , ״מושג האלוהות של הרב קוק״ , דעת 9 - 8 ( תשמ״ב ) . 2 תמר אלאור , בפסח הבא , עם עובד , תל אביב תשנ״ט . 3 ראו Yehudah Mirsky , An Intellectual and Spiritual Biography of Rabbi Avraham Yitzhaq Ha - Cohen...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן