בנימין בראון ״בלי אבל ובלי חבל״: המחלוקת הרעיונית בין החסידים למתנגדים בראי תאוריית סמני השיח

אפיון זה חל כמעט על כל התאולוגיות המתפתחות בשלב שכזה , אך אין פירוש הדבר שכל התאולוגיות הללו זהות בתוכנן ; נכון יותר לומר כי ההבדלים הנתפסים מהותיים - העמוקים לעתים - בין תאולוגיות אלו אינם באמת הבדלים שבמהות , אלא יותר הבדלים שבהדגשים , בהטעמות וב״גוונים״ , ומהם נובעים תדיר גם הבדלים בתחום ההתנהגות המעשית . הצגת הדגש חדש יכולה להיות מהפכנית בתרבות מסורתית לא פחות מהצגת רעיון מהותי חדש בתרבות לא מסורתית . אשר על כן בהקשר של תרבות מסורתית , סמני שיח ותרמוזת מוסכמתית הם כלים בלשניים שעשויים לשכלל את רגישותנו ולחדד את יכולתנו להבין מהי נקודת המוקד של הפולמוס ואיך אפשר להעריכו ב״מבט מלמעלה״ . אולי ממבט זה נראה כי הבדלי גוון אינם טפלים , אלא בעלי חשיבות מכרעת לנוכח אופייה של המסורת . הקורא הניצב מול טקסט מסורתי בשל נדרש אפוא להיות מודע ורגיש להבדלי גוון ממש כאילו היו הבדלי מהות , ולעתים אף יותר מכך . ועל כגון אלה כבר אמרה רבקה ש " ץ אופנהיימר : ״ההבדלים בין התפיסות השונות הם הבדלי גוון , אולם בתולדות הדת מעיב הגוון על הצבע״ . 60 ניסחתי כאן את הדברים לגבי עמדות תאולוגיות , אך הם נכונים , בשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן