ציפי קויפמן פרפורמנס חסידי כינון אי־זהות דתית בסיפורי ר׳ זושא מאנופולי

המפגש הראשון שלי עם תורת האלוהות הקבלית והחסידית - עם מושג הצמצום ופירושיו השונים ועם הרעיון רב העוצמה של ״לית אתר פנוי מיניה״ על השפעותיו מרחיקות הלכת - התקיים בשיעוריה של תמר רוס באוניברסיטת בר אילן ובמדרשת לינדנבאום . תמר עסקה ברעיון מתוך כובד ראש פילוסופי ותאולוגי , והתייחסותה זו דבקה גם בי : הייתי צועדת ברחובות ירושלים ומנסה לראות את העולם הממשי סביבי כ״אחיזת עיניים״ . עם חלוף השנים , שבהן אני עדיין תלמידתה של תמר , התווסף ההיבט התאורטי והביקורתי של השיח הפמיניסטי כנקודת מבט על רעיונות , על תפיסות ועל טקסטים . גם כאן צעדתי בעקבות ניסיונותיה המגוונים של תמר להשתמש בכלי המחשבה המשוכללים של ביקורת התרבות כדי לקרוא בתרבותנו ולבחון את האופנים שבהם מתכוננת זהות . המאמר שלהלן משקף ניסיון להאיר באמצעות שפתה התאורטית של ג׳ודית באטלר , מן הדמויות הבולטות בשיח הפמיניסטי , את עולמו הדתי והרוחני של אחד הצדיקים המרתקים בראשית החסידות : ר׳ זושא מאנופולי . מבוא בעשורים האחרונים פורחים המחקרים בנושא הפרפומנס ( ; performance ביצועיות , מיצג ) במגוון תחומים : בלשנות , תאטרון , אנתרופולוגיה , פילוסופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן