רונית עיר־שי אפיסטמולוגיה, תאולוגיה ופמיניזם דתי המסע האינטלקטואלי של תמר רוס

פרופ׳ תמר רוס היא הוגת הדעות המובילה של הפמיניזם האורתודוקסי בעולם היהודי , אך העיסוק שלה בפמיניזם אפשר לה לתהות על שאלות תאולוגיות ואפיסטמולוגיות גדולות יותר : האם אפשר ליישב באופן עמוק בין ביקורות חוץ דתיות ובין מחויבות למסורת הדתית מתוך הכרה מלאה בכך שהיא אינה נושאת בהכרח את ערך האמת במובן האונטולוגי ? האם האפיסטמולוגיה המרוקנת אמתות דתיות מערך האמת הקלאסי שלהן יכולה להתיישב עם תאולוגיה מלאת חיים , מחויבת ומסורה ? האם ״תמימות שנייה״ ביחס למסורת היא בגדר האפשר ? רוס מתמודדת עם השאלות המורכבות האלה מתוך שימוש בכלים של הפילוסופיה האנליטית , ובייחוד הפילוסופיה של השפה , של החוק ושל התודעה , ותשובותיה מפתיעות ועמוקות . המסע האינטלקטואלי של תמר רוס החל עם עלייתה ארצה והגיע לשיאו בספרה . Expanding the Palace of Torah את המסע הזה אפשר לתאר בדרכים רבות . הוא נראה חידתי מאוד , שכן תחומי המחקר שעמדו במרכז עיסוקה האקדמי של תמר לכאורה כה שונים זה מזה : תנועת המוסר , הרב קוק , ההיבט התאולוגי של הפמיניזם * מאמר זה פורסם לראשונה באנגלית . ראו : Ronit Irshai , “ Tamar Ross : An Intellectual "Portrai...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן