פתח דבר

בדבריה המרגשים בטקס הדלקת המשואות בשנת , 2013 שפתח את חגיגות יום העצמאות ה 65 למדינת ישראל , אמרה פרופ׳ תמר רוס כי היא מדליקה את המשואה ״לכבוד האומץ לגלות שמרנות מפוכחת בעולם המודרני , המצרפת אחריות כלפי המורשת היהודית עם קשב למציאות משתנה ולתובנות חדשות ... ״ . קובץ מאמרים זה ינסה לעקוב אחר האומץ , השמרנות המפוכחת , התובנות המתחדשות והקשב למציאות המשתנה , ששזורים באופן בלתי ניתן להפרדה בהגותה הענפה של פרופ׳ רוס . האומץ - משום שלמרות שבראשית דרכה האקדמית התחנכה תמר רוס על ברכי הפוזיטיביזם ההיסטורי , היא פנתה למחוזות פילוסופיים חדשים , אשר מחד גיסא אתגרו את עולמה הדתי ואת טענות האמת שלו , ומאידך גיסא אפשרו לתקף אותן מחדש באופן מעמיק ושונה ; ומשום שלא חששה להציג את עמדותיה התאולוגיות אל מול התפיסות הדתיות המקובלות , למרות החשד והאנטגוניזם שעוררו . אך האומץ לא בא על חשבון השמרנות המפוכחת אל מול עולם אקדמי ליברלי , ובעיקר אל מול הפמיניזם , שראה בעולם הדתי את מקור הפטריארכיה והאפליה כלפי נשים . לצד ההזדהות עם רעיון השוויון והכבוד לנשים באשר הן , פיתחה תמר רוס מערכת תאולוגית מורכבת המאפשרת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן