תוכן העניינים

פתח דבר 7 תמר רוס : הגות ומעש רונית עיר שי אפיסטמולוגיה , תאולוגיה ופמיניזם דתי : המסע האינטלקטואלי של תמר רוס 11 אבינועם רוזנק על הזיקה בין החוקר למושא מחקרו : תאוריה ופרקסיס 41 חסידות והגותו של הרב קוק ציפי קויפמן פרפורמנס חסידי - כינון אי זהות דתית בסיפורי ר׳ זושא מאנופולי 69 בנימין בראון ״בלי אבל ובלי חבל״ : המחלוקת הרעיונית בין החסידים למתנגדים בראי תאוריית סמני השיח 93 דב שוורץ מ״אין סוף״ ל״אור אין סוף״ בהגות הראי״ה : למקורותיה של ההבחנה בחסידות חב״ד 119 תאולוגיה , הלכה ומגדר אבי שגיא וניר שגיא המחאה נגד האל כתופעה דתית 167 ורד ושרגא בר און המאבק להכרה : משנתה של תמר רוס בין תאולוגיה אפולוגטית לתאולוגיה ביקורתית 217 טובה כהן ״כל עוד נפשי בי אזכר תורת משה״ - המשוררת רחל מורפורגו ( 1871 - 1790 ) כלמדנית 245 מרגלית שילה סיפור קליטה כסיפור של העצמה נשית - סיידה בינת , בת תימן 275 רונית עיר שי בין כבוד לשוויון : על מגמת ההתנגדות לקריאת נשים בתורה 301 אדם פרזיגר פמיניזם , מינות וגבולות האורתודוקסיה היהודית בארה " ב 327  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן