רוח חדשה בארמון התורה

ספר יובל לכבוד פרופ ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות עורכים רונית עיר - שי | דב שוורץ רוח חדשה בארמון התורה ספר יובל לכבוד פרופ ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל לזכרו של איזידור פרידמן בעריכת דב שוורץ רוח חדשה בארמון התורה ספר יובל לכבוד פרופ ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות עורכים רונית עיר שי דב שוורץ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן