סיכום

בתקופה הנדונה בספר זה נכתבו בעבור הקורא העברי החדש ספרים על ארכיאולוגיה של המזרח הקרוב הקדום , על הפילוסופיה היוונית , על ענפי המדע , על ההתפתחות הטכנולוגית ועוד נושאים . מקומה של ההיסטוריוגרפיה שהוצגה כאן היה בפנת ארון הספרים היהודי החדש של המאה התשע - עשרה : רוב הספרים ( להוציא דברי ימי עולם של שולמן ) אינם נזכרים בזיכרונות של בני התקופה , ואם קראו מי מהם , היה זה מן הסתם באקראי . הספרים כמעט אינם נזכרים בקטלוגים של חנויות הספרים היהודיות , ולא בספרות המחקר על יהודי רוסיה ותרבותם . לא באנו לגאול ספרים שנשתכחו , אלא לטעון שגם אם לרובם אין ערך רב כספרי היסטוריה או כמחקר היסטורי , חשיבותם בעצם הופעתם , והם ביטוי לא רק לתמורה הגדולה לא רק בידע ההיסטורי אלא גם בתודעה ההיסטורית בעיקר מעצם העובדה שעסקו בקורות העמים ולא בתולדות ישראל . גם קורא שהאמין בייחודיות של תולדות ישראל הוצב עכשיו מול אתגר חדש . אם החדשות ( news ) שהופיעו בעיתונות לימדו את הקורא היהודי על המתרחש ברחבי העולם בתקופתו , ספרי ההיסטוריה פתחו לפניו עולמות חדשים מן העבר הרחוק והקרוב , שאת חלקם הכיר אך מעט , ועל חלק גדול לא יד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד