קראו בכותר - חלון אל העולם : קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית במזרח אירופה במאה התשע־עשרה