פרק תשיעי: אנשי מופת וחוקי ההיסטוריה

במבוא לתולדות בני האדם ) 1835 ) כתב גינצבורג : התולדה אוצרת במקדשה לשם עולם לא יכרת את שמות אנשי המופת אשר הרבו טובה לעמם ולארצם , אשר הפיחו רוח גבורה והשכל באף בני דורם , אשר האירו למשפחת האדם באור החוכמה והמדע ויוציאו דבר חכמה ומלאכה יקרה למענהו , ואשר הערו נפשם לאהבת הצדק והיושר . ולעומתם תחרוט בעט ברזל לחרפת עולם את שמות אנשי הרשע אשר הרבו הרע למשפחת האדם [ ... ] אשר הכריעו בחוזקה את יד החכמה השלטת בארץ , כי התולדה נאד כונס יין ושמרים כאחד [ ... ] . כל מקרי התבל הגדולים והנוראים כן בדברים הנוגעים אל החיים הפנימיים כן בחיים החיצוניים לא יצאו אל הפועל בכוח ידי ההמון הרב כי אם בזרוע עוז יחידים אנשי מעלה וסגולה , ואין משפחה ושבט גוי ועם בארץ אשר לא התנוססו בהם יחידי סגולה כאלה אשר הפיחו רוח חדש באף המון עם הארץ לעשות גדולות . גם ערבים במדבר גם הציידים ביערותיהם לא חסרו אנשי מעלה כאלה אשר נתנו חתתם בארץ ויתנו בידי ההמון כוח לעשות חייל לימים ושנים וגדולים מהמנצחים האלה מעשה המחוקקים מייסדי האמונות וממציאי החוכמות והמדעים אנשי השם מעולם אשר הורידו חכמה וצדק מן השמים לתת להם מהלכים בארץ לא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד