פרק שמיני: מגלים את אמריקה?

אחרות ורעות חדשות הנוראות עוד מהישנות " . זאת ועוד , התושבים ה " ותיקים " רואים במהגרים החדשים " מסיגי גבול " , ואלה האחרונים , " אשר הסכן הסכינו לראות באיירופא אהבת גרים וחמלה לכל נודדים מרודים , נמוגו בתוגת נפש בראותם כי בארץ החדשה רוח אזרחיה זרה להגרים [ = מהגרים ] הבאים לחסות בצילם , וזיק חמלה לא יחם לבבם אל הנודדים אשר נעו נדו אליהם מעבר לים " - אלה אינם דברי עידוד למתכוננים להגר . ואולם אחרי שתיאר את זוועות מלחמת האזרחים , זוועות שכמותן " לא עשו גם העמים העריצים בדורות עולמים " , כתב שולמן שהתחילה " בנייה מחדש " של ארצות הברית : " לכונן את משטרי המדינה והליכותיה על משפטי החרות והדרור לבל יהי ניכר שוע לפני דל וגדול לפני קטן , ועבד יהיה חופשי כאדוניו " . מידע עדכני ואמין יותר נמצא בספרו של יששכר בער גורדון שבילי עולם חדש ( ורשה , תרל " א . ( 1870 \ בהקדמה הוא מדמה את עצמו לדבורה , שכמותה " מצצתי כל פרח וכל שושן להביא את דבשם [ ל ] תוך כוורת ישראל " , כלומר ליקט והעתיק מכמה מחברים גרמנים . כמו יל " ג ומנדלקרן לפניו , גם גורדון מתאר את ארצות הברית כ " ארץ גדולה ורחבה [ ... ] ארץ נעימ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד