פרק שביעי: "ללמד לבני יהודה השומעים רק שפת עבר את תולדות ארץ רוסיה"

אם מצרים הפרעונית , הודו וסין הן דוגמה למדיניות ולתרבויות שהתנוונו ושקעו , שעברן המפואר מאחוריהן , רוסיה הצארית היא דוגמה הפוכה - דוגמה להתקדמות מ " ברבריות לקדמה " , להיות חלק לא נפרד מ " אירופה " - ועתידה עוד לפניה . בתחילת ספטמבר 1875 עבר הצאר אלכסנדר השני באודסה בדרכו לאחוזת הנופש שלו בליוודיה ) Livadia ( שבקרים . ראש העיר קיבל את פניו בלחם ומלח , ו " משנה הרב הח ' הבלשן ר ' שלמה מאנדעלקערן הגיש לו תשורה ע " י שר העיר [ ... ] את ספרו דברי ימי רוסיה ופרשת תכליתו ותכונתו , בתכריך יקר ונעים " , והצאר העניק למנדלקרן " טבעת זהב גדולה מעולפת באבנים יקרות לאות רצון ויקר " . 1 " רוסלאנד " , הצפירה , 28 בספטמבר . 1875 הדיווח נחתם בדברי הלל : " ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתחולנה על ראש הקיסר כל הברכות שיצאו מאלפי פיות אחב " י [ אחינו בני ישראל ] בגלל חסדו ואמתו עם ניני אברהם , עם אלהי יעקב " . יצירתו השירית הראשונה של מנדלקרן הייתה השיר " תשועת מלך - רב '' , שיר הלל לצאר אלכסנדר השני והודיה על כך שה ' הציל את " אדננו מלכנו , אב - הרחמים , הקיסר החסיד " , מההתנקשות בחייו בשנת . 1866 ראו שלמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד