פרק שישי: "שלהבת-יה לעמי אירופה"

אירופה שוכנת באקלים ממוזג , הטוב והנוח באקלימי העולם , כתב בר "ה ברין בשנת תקמ " ח ( : ( 1787 - 88 " תושביה הושיעו תמיד איש את אחיו ויקשרו ביניהם קשר אחווה . גם המסחור היה להם למשען גדול ; גם ממשלה , חוקים טובים נכוחים וצדקה נמצא מאד באיראפא . כל החכמות והאומנות גדלו ופרחו שמה ויעשו פרי ועודם באיבם " . המושג והאידאה " אירופה " כמסמנים אחדות גאוגרפית ותרבותית נטמעו בשיח היהודי במערב בשלהי המאה השמונה - עשרה , ובמזרח אירופה בעשור השלישי של המאה התשע - עשרה . ספרי ההיסטוריה לא נדרשו לשאלה מהי " אירופה " ? וגם לא סקרו את התפתחות האידאה של " אירופה " כיחידה תרבותית . אף שהכירו בהבדלים בין העמים , לדידם הייתה אירופה בעת החדשה ישות אחת , פסגת התרבות האנושית , מחוללת הקדמה והמודרניות , שאותן היא מפיצה בכל רחבי תבל . לדברי יצחק בר לווינזון ( ריב " ל , , ( 1860 - 1788 ראש וראשון למשכילי רוסיה : " עבי הסיכלות שכיסו את יושבי אירופה [ ... ] עד שגם ההמון מהעמים שהלכו בחושך ראו אור גדול [ ... ] וכל עמי אייראפא כקטן כגדול מתאמצים היום בתיקון המידות ומבקשים אהבת האדם " . 1 2 בר " ה ברין , " דברי הימים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד