פרק חמישי: ממלכות שירדו מגדולתן וממלכה שעלתה לגדולה

אם נחבאו מסרים בסקירות של תרבויות הודו וסין היו אלה המסרים שאין איסור על ידיעת " חכמות זרות " , ש " תורה קדומה " עלולה להתנוון ו " דת עממית " על אמונותיה ופולחניה ישתלטו עליה , ושלטון עריץ וכהונה מושחתת הם המכשול לקדמה . " ממלכת תבל " : עליית הערבים והאסלאם הופעת הערבים והאסלאם על במת ההיסטוריה הייתה חזיון מפליא בעיני הכותבים שהתקשו להסביר איך הופיע הכוח הזה מחצי האי ערב והקים ממלכה חדשה חובקת עולם . בלוך הלוי אפילו לא ניסה להסביר וצייר בכרך השלישי של שבילי עולם ציור " אוריינטליסטי " של תכונות הערבים ואורח חייהם . ואילו גולדשטוף כתב : הערביים המה גוי ישן ונושן , ימי קדם קדמתם . גוי יושב מעולם שליו ושאנן מחמת לוכדי ארצות , כי המדברות הנוראות אשר בארצם ארץ ערב עצרו תמיד את רגלי השואפים לרשת משכנות זרים [ ... ] באמצע הארץ נדו ונעו אנשים רועים תמיד בעדר , ונחלקו לשבטים ועליהם ראשי המטות . והערבים המה חזקים ואמיצי לב והתפעלות , נפשם עזה מאוד [ ... ] ותמונת הארץ הזאת תשתנה בחילוף רב לפי חילוף המקומות [ .. ] מן הארץ הזאת אשר החיים והמוות יפגשו בה יצאה ממלכת התבל ( וועלטרייך ) אשר חיש קל התפשט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד