פרק רביעי: תולדות האדם ותכונות העמים והארצות

על הגאולוגיה של כדור הארץ יכול היה קורא העברית ללמוד רק מהמאמרים על " תולדות הטבע " שהופיעו בעיתונות העברית . על דמות העולם למדו מהספרות הגאוגרפית , שתיארה הגבולות של חלקי התבל ושל ארצות , את הטופוגרפיה , האקלים וכדומה , ולפעמים גם עסקה בהשפעת ה " סביבה הטבעית " ( אנתרופו - גאוגרפיה ) על עיצוב ההיסטוריה , על הסדר הפליטי , על הכלכלה ועל תכונות אופייניות לאוכלוסיות שונות ( " תכונות יושבי הארץ " ) . להלכה תורת האקלימים היא תורה דטרמיניסטית , אולם בצד ה "גורם החיצוני " ) , ) external force כלומר " הסביבה הטבעית " , הצביע הרדר גם על הנסיבות וההזדמנויות ההיסטוריות , ועל הפעילות האקטיבית של בני האדם , כגורמים משפיעים ; בני האדם גם עוברים מסביבה אחת לאחרת ועקב כך משתנות תכונותיהם . לדוגמה , הפניקים שנדדו מחופי ים סוף 1 לדוגמה , ממאמריו של חיים זליג סלונימסקי , " חורבות עולם " ו "תקופות האקלימים בכדור הארץ " , שהופיעו בהצפירה בשנים . 1875 - 1874 עליו ראו שביט וריינהרץ , האל המדעי , עמ ' Jeffrey C . Blutinger , " Creatures ; 122 - 113 from before the Flood : Reconciling Science and Genesis in th...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד