פרק שלישי: יהודים כותבים "היסטוריה אוניברסלית"

המחבר היהודי הראשון שניסה את כוחו בכתיבת היסטוריה אוניברסלית היה המשכיל והסופר מקובנה מרדכי אהרן גינצבורג ( . ( 1845 - 1795 רק החלק עד נפילת הקיסרות הרומית מספרו תולדות בני האדם : דברי הימים כולל קורות כל בני תבל מיום בואם לכלל ישוב עד ימי הדור הזה ( וילנה , 1835 ) ראה אור בגלל התערבות הצנזור מטעם השלטון בווילנה . שהפרקים על ההיסטוריה הקרובה לא היו לרוחו . את הפרקים העוסקים בפלישת נפוליון לרוסיה פרסם גינצבורג בספרו הצרפתים ברוסיא , ובכמה ספרים אחרים . בהקדמה לספר הוא כתב בדאבון לב , כי שלושה חלקים ממנו נותרו " טמונים בגנזי מכתבי כאוצר בלום , כי נמעטו ונצערו אוהבי לשון הקודש בדור יתום הזה , ואין מחזק את ידי המחבר ספר על טהרת הלשון ההוא , יד אשר יערה עלינו רוח ממרום [ ... ] אחלי ! תצלח לי לעורר את אהדת בני עמי אל השפה העזובה ההיא , ויאשרו חילי להוציא את חיבורי הגדול לאורה , ותהי זאת נחמתי בעוניי " . גינצבורג נסמך בעיקר על ספריו של ההיסטוריון הגרמני הפורה , הפרופסור בלייפציג ( מ - 1815 ) פליץ ( Karl Heinrich Ludwig , ( Politz , 1772 - 1838 שכתב כמה היסטוריות אוניברסליות פופולריות , Handbu...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד