חלון אל העולם

יעקב שביט | יהודה ריינהרץ קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית במזרח אירופה במאה התשע - עשרה יעקב שביט יהודה ריינהרץ חלון אל העולם קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית במזרח אירופה במאה התשע - עשרה ספריית " הילל בן חיים " , ספרי יסוד , מחקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי " ד , חבר קיבוץ בית אורן העורך הראשון : ד " ר מאיר איילי ז "ל עורך הספרייה : פרופ ' יהודה פרידלנדר יו " ר העמותה : משה מושקוביץ מערכת מדעית : פרופ ' משה אידל פרופ ' נחם אילן פרופ ' מנחם אלון ז "ל פרופ ' יאירה אמית פרופ ' זאב גריס פרופ ' מנחם הירשמן פרופ ' יעקב זוסמן פרופ ' עמירה ערן פרופ ' שלום רצבי פרופ ' אליעזר שביד פרופ ' עוזי שביט פרופ ' אברהם שפירא עריכת לשון : ישראל רונן הספר יוצא לאור על ידי עמותת " הילל בן חיים " ) ע " ר ( , ת . ד . , 7440 ירושלים 91073 והוצאת הקיבוץ המאוחד ת . ד . , 1432 בני ברק 51114 בסיוע משרד התרבות והספורט יעקב שביט יהודה ריינהרץ חלון אל העולם קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית במזרח אירופה במאה התשע - עשרה  אל הספר
הקיבוץ המאוחד