דב שוורץ על מעמדו של הספר בשיח הגופניות והמיניות בציונות הדתית

בשנים האחרונות עובר המחנה הציוני הדתי שינויים מהותיים הגובלים במהפכה , וממד חשוב של שינויים אלה הוא היחס לגופניות , למיניות ולצניעות . גורמים שונים לשינויים הללו , כדוגמת הגלובליזציה , הפוסטמודרניזם והשינויים בחברה הישראלית . אני מבקש לטעון שגורם מרכזי במהפך שעוברת החברה הציונית הדתית הוא הספר . בכוונתי לעקוב אחרי שורשי התפתחות היחס לגופניות ולמיניות מתוך מעמדו ומשקלו של הספר הכתוב . השפעתו החברתית של ספר היא סוגיה רחבה . במשך מאות שנים הכירה החברה היהודית בחשיבותו של הספר כמעצב נורמות וכמחולל שינויים חברתיים . רב סעדיה גאון חיבר את ספר האמונות והדעות , הנחשב כספר המחשבה השיטתי הפותח את המחשבה היהודית הרציפה , כתגובה למצוקה דתית בחברה היהודית במאה העשירית , ונראה שחיבורו עמד בציפיות שתלה בו מחברו . ספרות המוסר והדרוש עיצבה את החברה היהודית במשך מאות שנים כפי שהראה בהרחבה זאב גריס בעבודותיו . מבחינה מסוימת היה הספר לאיום על ההגמוניה הרבנית , הנשענת על השיח הממשי . כאשר נכנסה המדיה החזותית לעולם התקשורת חל פיחות במעמדו של הספר , ובשנים האחרונות המהפכה הדיגיטלית והמהפכה האינטרנטית העמידו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן