נחם אילן דרשות ל"שבת כלה": מסע ביבליוגרפי ראשוני

נפש לאברהם הטל ( פריז , – 1927 ירושלים , 2011 ) אדם אציל מלומד דגול וספרן מחונן הקדמה דרשות ל " שבת כלה " , היינו השבת שלפני חג השבועות , מוכרות מקהילות מגוונות בצפון אפריקה ובמרחב העות ' מאני כבר יותר משלוש מאות שנה . עם זאת , ככל שבדקתי לא עלה בידי למצוא מחקר סדור על הממצא הספרותי הזה , ולא דיון היסטורי , רעיוני או חברתי על אודותיו . מטרת המאמר היא להעמיד מסד נתונים על היקף התופעה בזמן ובמקום ועל כמה מאפיינים חיצוניים שלה כדי לעורר את עמיתיי החוקרים ליתן דעתם ודעת תלמידיהם לתופעה הזאת . אני מניח כהנחת עבודה כי מחקרי עומק וניתוחים שיטתיים של דרשות ל " שבת כלה " יועילו לא רק בליבון פניהן ובחשיפת השיטות והתפיסות של דורשיהן , אלא גם בהבנה חודרת יותר של הדרשות לשבתות מיוחדות אחרות ( שבת זכור , שבת הגדול ושבת תשובה ) , ומהן פינה מהן יתד לחקר היבטים חברתיים ורעיוניים הקשורים בדרשות הללו , אשר עד כה טרם נידונו במחקר . מאחר שמדובר במחקר ראשוני אינני מתיימר לפרוס לפני הקורא תמונה מלאה ומפורטת . לצד זה אני סבור כי עלה בידי להגיע אל הרבה מאוד דרשות שכאלה , ודי בהן לשמש תשתית יציבה למחקר . בספרו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן