אמשה קוזמה סדרי תשובה למשומד שחזר ליהדות באוסטריה ובגרמניה במאה החמש-עשרה

על פי תשובה מכ " י אוקספורד 25 784 ב - 26 א על תהליך חזרתם של המשומדים באשכנז ליהדות בימי הביניים ובתחילת העת החדשה כבר נכתבו מחקרים רבים . במאמרי אעסוק בכמה סדרי תשובה למשומדים שחזרו ליהדות במאה ה - 15 באוסטריה ובגרמניה שעדיין לא נידונו באופן הראוי , ואביא תשובה חדשה שמצאתי בכתב יד אוקספורד . 784 המקורות שאדון בהם מעידים על כך שהמאה ה - 15 הייתה נקודת מפנה חשובה בהתפתחות ההלכה והמנהג בעניין זה – נקודת מפנה בין המנהג שרווח בימי הביניים באשכנז לבין המנהג שנהגו בעת החדשה במרכז אירופה ובמזרחה . כפי שנראה במאמר זה , המקורות מעידים על החמרה בהלכה בעניין הטבילה ובנוגע לתשובה על ידי סיגופים גופניים למשומדים שחוזרים ליהדותם . ראשית אסקור את המחקר בנושא חזרתם של משומדים ליהדות . ארבעת המאמרים בנושא חקרו את חזרתם של המשומדים ליהדות בשתי דרכים : א . יוסף חיים ירושלמי ויוסף שצמילר עסקו במאמריהם במסמכים שכתבו אנשי האינקוויזיציה מן המחצית השנייה של המאה ה - 13 בצרפת ומתחילת המאה ה - 14 בפרובנס . מסמכים אלו מתעדים יהודים שחזרו ליהדותם אחרי התנצרותם , ומתואר בהם טקס התקבלות מחדש בקהילה היהודית שכלל טב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן