עפר אליאור "מלחמות השם" לרלב"ג: לקראת מהדורה מדעית

מבוא " מלחמות השם " הוא חיבור של ר ' לוי בן גרשום ( רלב " ג , , ( 1344 – 1288 מגדולי ההוגים היהודים של ימי הביניים . זהו חיבור רחב יריעה , המורכב משני חלקים עיקריים . חלק אחד כולל את כל החיבור , להוציא החלק הראשון של המאמר החמישי . במסגרת חלק זה פורס רלב " ג באורח שיטתי את עמדותיו בשורה של סוגיות פילוסופיות ותיאולוגיות ( בהתאם יכונה חלק זה להלן : החלק הפילוסופי ) . החלק הפילוסופי נחשב לאחד מפרותיה המרכזיים והחשובים של הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים . החלק האחר , מאמר ה חלק א , מוקדש כולו לאסטרונומיה מתמטית ( ובהתאם יכונה להלן : החלק האסטרונומי ) . חלק זה מהווה יחידה מובחנת בתוך " מלחמות השם " , שנמסרה בדרך כלל בנפרד מן החלק הפילוסופי , ועד היום נדפס רק חלקה הקטן . * אני מבקש להודות מקרב לב לד " ר אורי מלמד שעמו ערכתי את מהדורת הפתיחה המליצית ל "מלחמות השם " המוגשת במאמר זה . כן אני אסיר תודה לגד פרוידנטל על עצותיו והארותיו החשובות לטיוטות של המאמר . תודתי נתונה גם לשני הקוראים עלומי השם מטעם " עלי ספר " על הערותיהם המלומדות . לבסוף ברצוני להודות לעובדי המכון לתצלומי כתבי יד עבריים ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן