יוסף דנה מפני מה נמנע ר' משה אבן עזרא מהזכרת שמו בספרו "כתאב אלמחאצ'רה ואלמד'אכרה" (ספר העיונים והדיונים)?

בספרו " כתאב אלמחאצ ' רה ואלמד ' אכרה " ( ספר העיונים והדיונים ) דן משה אבן עזרא בפואטיקה של השירה העברית עד דורו . הספר בנוי במתכונת של שמונה תשובות לשאלות שנשאלו ( או לא נשאלו ) , מתכונת ספרותית ידועה למבנה ספר בימי הביניים . הספר נכתב בערבית - יהודית כמו רוב הספרים שנתחברו בספרד בימי הביניים , וזכה לשני תרגומים לעברית : תרגומו של ב " צ הלפר ותרגומו של א " ש הלקין . בדורנו זכה הספר לעדנה וגילו בו עניין שני חוקרים ערבים : קנדיל ומלחם . משה אבן עזרא מצטט בספרו עשרות משוררים יהודים וערבים כדי להסביר את תורתו ולהוכיחה . הוא מצטט מעל מאתיים בתי שיר בערבית . כמו כן הוא מצטט בספרו גם עשרות בתי שיר בעברית , בכלל זה בתי שיר שחיבר בעצמו . עובדה מעניינת היא שרובם של בתי השיר בעברית שב " כתאב " הם פרי יצירתו . עובדה מעניינת נוספת היא שבשלושים מקרים מאלה מסתתר משה אבן עזרא מאחורי כינויים 1 להלן : כתאב ; המספר ליד שם הספר מורה על ציון העמוד , והציון ליד העמוד מורה אם מדובר על דף א או ב בכתב היד . במאמרי זה הסתמכתי על כתב יד ספריית בודליאנה , אוקספורד , 1974 ספריית הבודליאנה התירה לי להשתמש בכתב הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן