אזכרה ראעררנה ליוסף קפלן בגבעת יוסף קטלן שביער מענית בהשתתפות יצחק צרקרמן וח"קה נרי0מ; in בספטמבר 1952