קראו בכותר - יוסף קפלן : קורותיו של צעיר יהודי בשירות תנועתו - תנועת "השומר הצעיר" בפולין - יוסף קפלן : קורותיו של צעיר יהודי בשירות תנועתו - תנועת "השומר הצעיר" בפולין : חלק ב