מפתח השמות והמקומות

א . ( חבירת נדור " בניר ' ) 287 אאונניוש - ראה גלר . אליעזר אוארסבאלד , ר " ר היינץ 161 149 101 93 162 " אבוקה " ( קבוצה ) 116 אברמק - ראה ליפסקר , אברהם " אבודה " - אנורת ישראל 270 269 1 * 0 אדמוביץ . איר 10 ^ 86 B 4 69 44 39 נ 616 ה 1 22 S 226 22 J 222 21 « 198 196195 123 115 322 32 O 305 297 292 291 273 250 230 32 fl 324 אדם ( אברהם זילברשטיין ) - ראה זילברשטיין אברהם אךלמן , מ ^ ךק 273 272 252 251 22 s 168 98 311 307 296 2902 35 273 277 או . ב . רר . - ראה שופ לאנדאו < ןונרור 1 בה י רחוב בווארשה 177 150 92 235 ? 69 אודסה 162 ^ וורבאך מרדכי 315 '' אוואנגארדה מלורדין ' י '' m 160 157 1 S 4 172 / '[ TW מאוריצי 272 269 אוטבוצק 17 276 165 נ " אייזר " 2 « 6 אוירבאך , רדול 67 ו אולשר . לו 109 אומשלאנ - ראה אומשלאנפלאץ אומשלאגפלאץ 277 274 270 269 267 3 L 6296 194 2 ? 3 29 O 2 fi 7 2 S 3 2 e 0 " אונרזער רועג 182 אוסובהליר חלם 182 אוסטרובייץ 247110 אוסטריה 217 אוסישקין . מנהפ 206 " אוסף שוו » לב 10 ' ' אוקופובה ( רחוב בווארשה ! 104114 93  אל הספר
מעין, שמואל