קיצורים

אדלמן - מארק אדלמן : הכיטו לוחם . » דם - אדם גיטרות : ו ^ רשה - צ ' נסטוחוב . אהשוה '' צ - ארכיון " השומר הצעיר " בנבעת חביבה . אומשלאג - אומשלאגפלאץ , אידיש - ארכיק יד ושם בירושלים , אייל - האירגון היהודי הלוחמ . א מ - ארכיון '' מורשת " בגבעת חביבה . אנטק - יצחק צוקרמן . אנשי המחתרת י חייקה נרוסמן : '' אנשי המחתרת ' , אס אס - פלוגות הגנה של המפלגה הנאצית 5 S - SCHUTZ 5 TAFFELN DER NSDAP אס דד - שירית הביטחון SD - SICHERHEITSDIENST - א ע - ארכיון תנועת העבודה ו '' החלוץ " - מכון לבון תל אביבא . ק . - צבא הארץ AK = ARMIA KRAJOWA - בל ג - בית לוחמי הניטאות . ; ג - ננראל - נוברנאמנט . ח ג - נבעת חביבה . גסטאפו - משטרת המרינה החשאית - GESTAPO - GEHEIME STAATSPOLIZEI - x 1 \ x אירנון למאבק מזוין ZWZ = ZWIAZEK WALKI ZBROJNEJ - ז טוס - החברה היהודית לסעד - ZTOS - ZYDOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI SPOLECZNEJ טוז - החברה להננת הבריאות - TOZ = TOWARZYSTWO OCHRONY ZDROW 1 A טופורול - החכרה לעירוי החקלאית - TOPOROL - TOWARZYSTWO POPIERANIA ROLNICTWA יוסף קםלך א - - שמואל מעין : " יוסף קפלך ...  אל הספר
מעין, שמואל