מקורות

אראמוביץ / איךנה ; 1 ) " לקיבוץ שלי מענית " מאוגוסט , 1945 א ' מ , ת '' ק , 2 ) " איך קשרתי קשר עם התנועה בווילנה " ? - בעיתון " מוסטי ' ( פולנית ) מס ' 46 מ 1 « 3 באפריל . 1948 הרשימה הועתקה נם בספרם של בארטושבסקי לןיניבנה : " הוא מהמולדת שלי " , 966 נ . 3 ) דבריה בקיבוץ מענית מ 6 ו באפריל , ma א " מ . ת '' ק . 4 ) הריאיון איתה בתל אביב ובקיבוץ נגבה מ * 2 ביוני » . 195 א מ . 5 ) " פרוטוקול מפגישת חברים לזיכרה ... מ 6 בפברואר ד 97 ו . א '' מ . אדלמ ^ ן , מ » רק : הניטו לוחם '' ( פולנית ) . הוצאת מרבו ה " בונר ' בפולין . וארשה . 1945 אדם : ניטאות וארשה - צע טטוחוב ' . ס '' פ , . 1945 אוסף צילומי מכתבים לחברי ההנהגה הראשית ( פברואר - יוני . ( 1940 א '' מ . D . 1 . 4729 אלף ב 1 לק ^ ביאק , גוסטאב : 1 ) הרי » יון איתו ( סולנית ) , א מ . '' { 2 ימים חמים '' ( פולנית ); ההוצאה ( השנייה ) של משרד ההגנה הלאומית , וארשה , . 1962 א 1 ךנשטיין , ( אורן ) , מרדכי : מכתבים . א '' מ . אלטמן . טושיה : מכתבים . א מ . ארכיון בית לוחמי הניטאות . ארכיון השומר . הצעיר " בב ח . ארכיון יד וש...  אל הספר
מעין, שמואל