פרק שלושה־עשר: האיש יוסף קפלן

יוסף קפלן היה " קונספיראטור מערלה " ( כהתכטאורנה של אירנה אדאמוביץ ' י ) . ובכל זאת נעצר ללא קושי כידי הברמנים , בעקבות הלשנה . ליוסף קפלן , בבואו לווארשה הכבושה . היה נסיון עשיר יותר כפעילות מחתרתית , בהשוואה לחברי ההכהנה של התנועה ושל תנועות אחרות . נסיון אותו רכש בתבונה רבה , בביטחון עצמי רב וללא חת . האם היורנר קשרר למקום עבודה , לשופ של לאנדאו בגיטו וארשה , היה מעשה נכון שהרי היה עלול להיות מופתע , כפי שמתוארת הסריקה הפתאומית בספרה של פנינה גרינשפךפרימר ( ראה לעיל עמ ' (? 291 סטפאן גראייק טוען דווקא , שהקשר 1 לשרפ היה הסוואה מוצלחת ביותר לאיש המחתרת : " יוסף כ ' עובד ' שופ - זה נתן לו כיסוי לעבודת המחתרת . הוא לא היה יחידי ... גם אני , לדוגמה , הייתי ' עובד " שופ' ( של שולץ ) וזה נתן לי יתרונות רבים '' - נראה לנר , שהנחה זאת הוכיחה את עצמה בתקופה החצי לגאלית של הניטו ( כמאמרו של רינגלבלום ) . אבל לא בימי הגירוש הנדול . לפי פנינה ברינשפן פרימר יוסף לא היה סתם קשור כ ' עובד / אלא היה אפילו עובר ממש כשופ ( ראה לעיל בעמ ' , 315 גם בהערה ) . והרי היו מבחינים אחרים שלא היו קשורים לשופים...  אל הספר
מעין, שמואל