פרק שנים־עשר: נפילתו של יוסף

המקורות למאסרו ולמותר של יוסף קפלן נבדלים זה מזה בפרטים אחדים ולפעמים גם חשובים . הפירסרם המוקדם יותר רהרא משכת 1945 היה ספרר של אדם ( אברהם זילברשטיין ) '' ביטאות וארשה צ ' נסטוחוב '' . ואילי הסקירות הנרחבות יותר נכתבו על ידי יצחק צוקרמן כפירסרמיו השונים שהמרקדם בהם התפרסם ב 1953 בשם " ימי ספטמבר / וכן של ישראל גוטמן כספרר " מרד הבצררים '' משבת . 1963 על פיהם , בתוספת מקוררת אחרים , מצומצמים בהרבה ננסה לשחזר » ת מה שקרה . ב 3 בספטמבר , 1942 לפני הצהריים , הגיעו אנשי הגסטאפו לשופ של לאנדאו וביקשו לקרוא ליוסף קפלן . לאבדאו לא חשד בכלים , חשב אותם לוועדה רנילה הבאה לבדוק מפעם לפעם , אם לא נמצאים בשופ יהודים לא עיבדים ( אם כי זה מפליא שלא שם לב לעובדה , שהם ביקשו רק את יוסף קפלן ולא מישהו אחר ) ושלח לקרוא לו לבוא מיד , כדרישת הגרמנים , בי יוסף לא היה אז בבית ההררשת . הוא הסביר לאנשי הגסטאפו , שיוסף עובד במשרד ולצורכי עבודתו הוא נמצא תכוקות מחוץ לשופ וייתכן שהוא עכשיר במשרד העברדח . יוסף היה אז בבית הםגורים של העובדים . הוא לא העלה כל חשד , אסף את תערדורזיו , כי הגרמנים ביקשו לבדוק את כ...  אל הספר
מעין, שמואל