הערות

'' 1 משמר . עיתון מפלנת השומר הצעיר , מ 19 באפריל : 1946 רשימתה של האלינה ש , ( שמרד ) : יוסף יוזם ההתגוננות " . 2 האלינה סמרי - מ » יר יערי : חילופי מכתבים משנת ג 94 נ . א ' מ , D . 1 . 51 7 a 3 אהרון נמנו : הריאיון איתו מ 18 בספטמבר . 1989 תי " ק . 321 4 האלינה סמדר וילכר : מכתבה לנשיא המדינה , זלמן שזר ; חילופי מכתבים בינה ובין לשכת הנשיא , 963 נ 964 נ . גנזך המרינה : לשכת נשיא המדינה , נ \ , 3578 וכן תשובת יו " ר ' יד ושם מי 3 במאר & * 1964 הכול ביחד בתי ק , . 317 5 שס . a שם . ל שם , 3 פרוטוקול מישיבת נציני '' יד ושם " . בית לוחמי גיטאות ר ' מוי שת מ 15 במארס . 1964 תי '' ק , . 126 9 ראה זזערה . 4 10 רוז י קהקירצ י אק : " להבות ב » פר ' . מהדורה שלישית מורחבת , . 1965 11 תייקה גרוסמן : " אנשי המחתרת . 12 שמואל מעין : מויטק " / מויטק ( משה < זילביברג / מפקד האירגון היהודי הלוחם בצ ' נסטוהוב . נבעת חביבח - מארס . 1981 13 כרוך יחיאלי : עק " בא . . 1988 וכן מכתבל מ 3 בפברואר . 1590 תי ק , , 330 ראה נם גוסטד דוידזוףדרננר : יומנה של יוסטינה '' ( פולנית ) . עמ י . 59 ...  אל הספר
מעין, שמואל