פרק אחד־עשר: המפקד הראשון

ראינו את פעילותו הנרחבת של יוסף קפלן בתוך " ראיתין היהודי הלוחם" והנחתני היא . שזר גבעה ממעמדו בתוך המפקדה , מתוך הירתו למעשה מפקדו הראשון . בדברים הבאים נביא סימוכין להנחתנו זו . הראשונה שנתנה פומבי לכך , שיוסף קפלן היה מפקדר הראשון של "האירנון היהודי הלוחם " בניטו ווארשה , היתה האלינה ש ^ ךר , חברתו של יוסף לפני עלייתה ארצה בנובמבר . 19 ג 8 ביום השנה השלישי לפרוץ מרד ניטו ווארשה ( וזה היה בם שלוש שנים ו 7 חורשים להוצאתו להורג של יוסף קפלן ) פירסמה בעיתון , משמר" מ 19 באפריל 1946 רשימה בשם '' יוסף יוזם ההתגוננות '" . ושם כין היתר נאמר : '' ואחר כך באה הידיעה על הבונקר , על המטה הראשי של תנועת המחתרת הלוחמת , המפקד הראשון של '' האירגון היהודי הלוחם " , יוסף קפלן , תובע , מסביר , קורא לאחיו שלא ילכו כצאן לטבח , שיעמדו על נפשם בנשק - והוא מארגן את רשת השליחים לקניית הנשק " . האלינה כאבה את מיעוט הזכרתו של יוסף קפלן ובאה בם בטענות כבדות למנהיגות הקיבוץ הארצי ( למאיר יערי - ישירות - עוד בשנת , ( 1943 מדוע אין מכבדים את זכרו של יוסף קפלן כיאות למעשיו רלמנהינותו בניטי ווארשה . היא בעצמה הנ...  אל הספר
מעין, שמואל