הערות

' נעטא '' ( רשימה אנונימית ביידיש מאת ניצול גיטי יארשה , מצעירי קן '' השומר הצעיר ' בווארשה , שהביע בזמן הגירוש הברול לבוד » פשט ושם כתב את רשימתו . חלק ממנה דומה לקטעים אחדים בזכרתותיו של רב ( בילק ) חוף שהתפרסמו ילקוט ב מורשת '' מ '' ט . נובמבר . < 1990 א " מ , A . 536 מרי בדג : רשימותיד מ י 1 באפריל . מ 8 במאי ומ 5 ו 20 ביולי 9 * 2 נ כעמ ' , 130 - 129 . 153 152 > 144 143 . 134 * 136 צ ' רניאקוב ; רשימותיו מ נ 19 . 18 , 16 . 1 ביולי . 1942 4 ליין : הרשימה מ 7 ו במאי ; עמ ' * . 3 5 צירניאקיב : רשימתו מ 21 ביולי . 1942 ראה נם מרי בר :: רשימתה מאותו יום , עמ י . 154 וכן נוטמן : ' מרד הנצורים ' . עמ ' . 236 . 220 6 צרניאקוב : רשימתו מ 22 ביולי . 1942 7 נוטמן : " מדר ועצורים ' / עמ ' . 220 3 ראה הערה , 1 ראה נם אדל & ן ; " הביטי לוחם " . עכל , 30 29 9 לרין : רשימתו מ ' 22 ביולי , 11 * 2 עמ ' ד & . 10 מרי ברנ : הרשימה מ 22 ביילי , 1942 עמ ' . 157 * 154 11 צ י רניאקיב : ההוצאה הסולנית . עמ ' 310 , 41 וההוצאה העברית , עכי כ " ז כ ח . ראה נם לרין : הרשימה מ 24 ביולי 94 ?...  אל הספר
מעין, שמואל