פרק עשירי: בימי הגירוש הגדול והאירגון היהודי הלוחם

א . שמועות ואמיתות . ערד לפני הגירוש הנדול , שהחל ב 22 ביולי , 1942 שררה בביטו מתיחות רבה ; הכול חשל שמה שיברא יהיה איום . איש לא ידע בוודאות מה עומד לקרות ; גם לא 1 המשמר הגרמני . למעשה כברו השמועות המבהילות עוד ערב ליל הדמים ( 18 17 באפריל . ( 1942 מרי ברב רושמת אז ביומנה , שפשטו שמועות שהביעה לווארשה " פלובת ההשמדה" שחיסלה את ביטו לובלין . הבהלה היא כללית ; אנשים מסתתרים , סינרים חנויות . מספרים שהחיילים הגרמנים הזקנים מוחלפים על ידי חיילים אוקראינים וליטאים . קאפיטאן המשטרה שבשכרנתם הזהיר אותם כשש בערב שבעוד שעתיים יתחילו בפרעות . אמה שלה אספה קצת אוכל בסל וירדה עם אביה למצוא מחבוא במרתף והיא היתה כולה נדהמת 7 לא יכלה להשתלט על רעד בופה . " אבו ישנים לבושים בבבדיכו ומוכנים להימלט בכל רגע למקלט מחבואינר ' . ובלילה היה " ליל הרמים ' / ואחר כך , במשך שלושת החודשים הבאים , שמועות רודפות זו את זו - אחת ברועה מחברתה - ושוב המכר מהמשטרה מכריז , שסוף כל היהודים ליהרנ . דיירי הבית ( שהיו מתאספים לפגישות חברים בחצר ] אינם מאמינים , שאפשר להרוג חצי מיליון יהודי וארשה . השמועות הן . שבקרוב ...  אל הספר
מעין, שמואל