הערות

1 אדמ , עמ ' 34 3 t 2 נתן שוואלב : מכתבו לעדינד וליוגבים מ 25 באפריל . 1942 א ' ' ע 37 א ' , 20 \ 51 3 מרי ברנ : הרשימה מ 28 באפריל . 1942 4 צ ' רניאקרב : דרשימד מ ז 2 באפריל , « 5 ריננלבלום אי : הרשימות מ 8 ומ 2 ו במאי . 1 g 42 עמ ' . 351 353 . 348 6 צוקרמן : '' שבע השנים ההך , עמ ' , 161 - 156 7 נוטמן : " מרד הנצורים " , עמ י . 206 , 203 ? 02 s פשרוויושנה " ךבטרס אביב ) , עית ' המח ' היהודית , איו ש , 9 " דער אויקכרויז * ךהתםיס ז ? ) . עית ' המול היהודית . איו " ש . 10 צילה סטאשפסקי : הריאיון » יתה מ 23 בפברואר . 1909 תי '' ק , 309 11 נוטמן : הריאיון איתו מי 31 בדצמבר . 1987 תי ק . 298 12 אירנה אר » מרביץ : רשימתה בעיתון מוסטי ( " נשרים - '' פולנית ) מס , 46 מ 19 באפריל . 194 & 13 עליזה מלמר : רשימתה בעלון חברת הנרער בבית אלפא . 14 צ ' רנ " אקרב : הרשימה מ 30 ביוני . 1942 15 ליין : הרשימה מ 11 ביוני 1942 עמ ' . 01 79 16 מרי ברג : הרשימות מ 8 במאי ימ 5 ביולי , 1942 נגמ ' 138 136 ו . 144 143 7 נ אדלמן , עמ ' . 26 * 25 ובן צ ' רניאקרב . רשימותיו מ 20 באפר...  אל הספר
מעין, שמואל