פרק תשיעי: מליל הדמים עד לגירוש הגדול.

א . ליל הדמים מ 17 ? is 1 באפריל . 1942 מספר חבר הקיבוץ בהדרת דארקי : " באחד הערבים ( באפריל 1942 ) הופיע יוסף באורח בלתי צפרי בחררה . הופעתו עוררה גם פליאה וגם חרדה . כתיל , היו מודיעים לפנייכן טלפונית מרוארשה על ביקור מההנהגה ( מרכז ההנהגה בווארשה היה בבונקר מתחת לבית החרושת של לאגראר אשר ברחוב נרבוליפייה , הוא היה ידיד התנועה ואביה של חבירת התנועה מרגלית . הודות לעזרתו יכלה ההנהגה לנצל , למרות הפיקוח הגרמני , את הטלפון הבינעירוני שהיה במשרדו ולהודיע הודעות , לפי סימנים קבועים מראש , למרכזי התנועה בערי השדה ) . כן הפליאה השעה המאוחרת של בואו . בשעה זר לא היה כל קשר בין העיירה לתתנת הרכבת הרחוקה ממנה 15 ק ' ס . והנה הסיבה לכך " . " בלילה הקודם הופיעו סמוך לחצות פאטררלים חזקים של ס . ס . בניטר וארשה . הם הלכו ממקום למקום לפי כתרבות וחיפשו יהודים לפי רשימה שהיתה בידם . לאחר שבדקו את האדם ודהר אותו באחד מן הרשימה הוציאוהו לרחוב והרגוהו שם בירייה " . רצח 52 האנשים האלה זיעזע את הגיטו . לפי אדם רוב הנרצחים היו מהמחלקה הסטאטיסטית שליד ז ' טרס . בעבודתה השתתפו כמה מחברינו ויוסף בראשם . ג...  אל הספר
מעין, שמואל