פרק שמיני: לקראת מפנה

א . ואצלנו - ' ועל רקע המציאות האיומה הזאת '' - ואצלנו על אף קרבות האיתנים המתחוללים בעולם , על אף הכיוט הקודר של הגיטו . הכול מתקדם כתיקנו " . רכן " ואצלנו , על אף התנאים המחמירים , נמשכת העבודה רקיצבה אינו נחלש " , וכך " הניטו ,.. והאנשים , הדמויות האפורות , הדלות , היומיומיות , הכטרלות חושים והנאבקות בחמת זעם על פרוסת לחם , והידיעות מהחזית הרוויות דם ורצח , ואנו עצמנו , השומרים ( - ... והגדוד - תא של עבודה פועמת , השופע שמחת חיים בלתי מרוסבת ותאכות לדעת .. - " ) מלוכדים בכוח האמונה ברעיונותינו ובמחי שלנו , עומדים בשורות מלוכדות עם שיר הנצחון על שפתינו , נלחמים ונכונים להמשיך במאבק " . ההנהגה עושה את כול המאמצים לקיים את התנועה לפי התכנים שמלפני המלחמה כאי בים גדול ומאיים אבל תוך שינויים אירגוניים חינוכיים פרי תנאי המציאות הנוראה . וכך סוקר יוסף קפלן את מצבה של התנועה " לאחר שנתיים של מלחמה '' ( כלומר אחרי ספטמבר , ( 1941 או שנה לאחר ש " היתה אקטואלית סגירת הגיטארת " ( כלומר אחרי נובמבר 1941 ) תוך התרכזות בשתים שלוש בעיות בלבד , בסקירה , שסביר מאוד שהופיעה בין אמצע נובמבר - 1941 ראש...  אל הספר
מעין, שמואל