פרק שביעי: בימי התקוות האפלים

אבל זר אשמת מדיניות הקהילה , של אופייה המעמדי הבולט , של מגמותיה להטיל את כל עומס המיסים על האוכלוסייה הענייה ולשחרר מזה ל 1 מרי את העשירים . הייג ''א היא הסלסד היחיד של מחשבה חופשית , בה קיימת ביקורת כנה של הקהילה ומעשי 67 התעתועים שלה / בינואר 1942 רושם צ ' רביאקוב , שהבדיל את מספר הפטורים מהיטל הלחם ב 0 ו אלפים . בס " ה פטורים מזה 50 ו אלף איש . יום אחרי זה פונה צ ' רניאקוב לקומיסאר הגרמני בדבר שיחררר בידרבים למורת ואסירים אחרים כפיצוי בעד מילוי הפקודה שלו לאיסוף פרוות לצורכי הצבא הגרמני כמזרח . שוב בסחטה הקהילה היהודית כאן מחדש . אבל הפנייה הצליחה והאנשים שוחררו לאחר זמךמה , סרט ל 50 איש שנשלחו למחנה עבודה ( 7 א ) כטרכלינקה ( שנזכרת כאן לראשונה * . על יחסר לעשירי הניטר הננו למדים מכמה רשימות של צ ' רניאקוב . בפתיחת בית היתומים ברחוב ארבררדובה 29 נאם צ ' רניאקרב ואמר : " אמשיך לפעול בחומרה כלפי העשירים והסרבנים . שאינם רוצים לתררם כלום למלחמה בדלות " וכן כראשית פברואר רשם צ ' רביאקוב : אתמול כמועצה הכלכלית " באה לביטוי מורת הרוח בשל הקו החדש שברצוני להנהיג . דהיינו ליטול אמצעים מן...  אל הספר
מעין, שמואל