חטיבה רביעית: מפלישת גרמניה לברית־המועצות עד ליל הדמים (22 ביוני 1941 - 18 באפריל 1942)