פרק שישי: בין החומות

א . המשך הגידול . המוראות של הגיטו הסגור בווארשה וכן הנעשה בניטאות הסגורים והפתוחים עדיין ברחבי הנ " נ לא ריפו את ידי חברי ההנהגה להמשיך ולקיים את התנועה "בכל '' העיתון היהודי '' ( בפולנית ) . ביטאונמ של היודנראטים בג " ג - ביוזםתם ובפיקוחם של שלטונות הכיבוש . יצא לאיר בקראקוב בין יולי 1040 ליולי . 1942 במשך הזמן עסק בעיקר בענייני ניטו וארשזל ולקי יומן צ י רניאקוב , ההוצאה בפולנית , עמ י $ t הערות . ( 7 , 5 . 4 התנאים " , אם כי סגירת הגיטו בווארשה , למרות היותם מוכנים לכך , היתה הפתעה בשביל חברי ההנהגה והתנועה כולה , ' כבר מסרנו לעיל ( כעמ ' 79 ) על מחאת התנועה נבד הניטו , שכולה קריאה לחברי התנועה להמשיך לפעול ולשים לאל את מזימות הצורר - הנחנו שם , במידה רבה של סבירות , שמחאה זו - מאמר המערכת - הוא פרי עטו של יוסף קפלן . אין לנו תגובה אישית ישירה של יוסף קפלן על מוראות הגיטו אלא בעקיפין , בעדויותיהן של אירנה אדאמוכיץ וטושיה אלטמן , שראו אותו נם ברגעים הבודדים של מצכי רוח קשים . אולם יוסף קפלן לא נשבר אלא המשיך בפעולתו ובין היתר גם בביקוריו לקינים , כשביקוריו עכשיו הם ממושכים יותר - לכמ...  אל הספר
מעין, שמואל